Mis on spordiüritus?

Mis on spordiüritus ? Spordiüritusi on erinevaid liiki :
1) sportlik - mänguline, valdavalt võistlusliku ja kehalise iseloomuga tegevus või vastav õppetegevus; sportlik sünnipäevapidu
 2) tervislik - põhiolemuselt mittevõistluslik liikumisüritus, mille eesmärk on tervise hoidmine ja tugevdamine; matk
 3) võistlus - sportlik tegevus, mis on suunatud edu saavutamisele avalikus sportlikus konkurentsis; spordipäev
 4) kehalise kasvatuse tund - kasvatusprotsessi osa, mis on suunatud liikumisvilumuste kujundamisele, kehaliste võimete arendamisele, spordiaadete ja spordialaste teadmiste omandamisele; avalik treening
 5) sportlik üritus organisatsioonis -mille põhiülesandeks on sportliku tegevuse arendamine;
 6) spordiasutuse külastamisega seotud üritus - spordialase tegevuse korraldamine, haldamine ja koolitused , muuseumitunnid;
 7) spordiehitiste avamispidu - spetsiaalne sportimiseks ehitatud või kohandatud hoonete pidulik avamine. Olen valmis organiseerida teile